Η Β.Ι.ΜΑ. θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι ο κρισιμότερος παράγοντας της μέχρι τώρα επιτυχημένης πορείας της. Τα στελέχη μας λειτουργούν, αναπτύσσονται και εξελίσσονται σε ένα δυναμικό και περιβάλλον, όπου εστιάζουν κύρια στην κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και στην συνεργασία μεταξύ των στελεχών μας και πελατών μας σε καθημερινή βάση.

Η εταιρεία αναζήτα συνεχώς δυναμικά και εξειδικευμένα στελέχη. Εάν ενδιαφέρεστε να εργασθείτε στη Β.Ι.ΜΑ., παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω email στο [email protected]. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αναζητήστε τη δική σας ευκαιρία να εργαστείτε στην ομάδα της ΒΙΜΑ!