Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Business Innovation Management

Η εταιρεία Β.Ι.ΜΑ. ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για κάλυψη του συνόλου των αναγκών του πελάτη, η εταιρεία καθιερώθηκε γρήγορα στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των στόχων της, η επιχείρηση εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, αναζητά συνεργασίες που θα της προσδώσουν τεχνογνωσία και σύγχρονη ενημέρωση από διεθνείς καταξιωμένους αναλυτές εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου αναζητώντας κάθε φορά την ολοκλήρωση της ομάδας εργασίας με ειδικούς στο χώρο της δραστηριότητας του πελάτη ή του αντικειμένου που ενδιαφέρεται να υπάρξει σύνταξη μελέτης για λογαριασμό της επιχείρησής του.

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλα εξειδικευμένο δυναμικό, με πολυετή εμπειρία και βαθιά εξειδίκευση στους τομείς των δραστηριοτήτων της. Η δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτεται από ISO 9001 για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει.

Οι τομείς στους οποίους εστιάζει τις υπηρεσίες της η B.I.MA., καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα του Επιχειρηματικού Συμβουλευτικού Σχεδιασμού, του Σχεδιασμού Αναπτυξιακής και Διαρθρωτικής Πολιτικής, της Εφαρμογής Καινοτομικών Προϊόντων και τις Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου/Οικονομικής Διεύθυνσης.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι ικανότητες, η εμπειρία και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας αποτελούν έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας των εργασιών της. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Β.Ι.ΜΑ. αποτελείται από επαγγελματίες που διακρίνονται από τον απόλυτο σεβασμό και κατανόηση στις ανάγκες του πελάτη.

Η εταιρεία στηρίζεται στα στελέχη της, λόγω της συνολικής της αντίληψης ότι, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προσθέτουν αξία στον πελάτη όταν προσφέρονται από εμπειρογνώμονες υψηλής εξειδίκευσης που μπορούν να δώσουν άμεσα ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Εκτός από το μόνιμο επιστημονικό της προσωπικό διαθέτει και πλήθος εξωτερικών συνεργατών, με τους οποίους συνεργάζεται σε σταθερή βάση διασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών αντικειμένων και την βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες εξειδικευμένων έργων και μελετών.

Ενδεικτική Λίστα Πελατών

ΠΕΛΑΤΕΣ