Η B.I.MA. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου σε επιχειρήσεις και επενδυτικούς οίκους. Το portfolio των υπηρεσιών της περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή σε Due diligence εταιριών
  • Παρακολούθηση εξέλιξης-υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
  • Παρακολούθηση λειτουργικής ή χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης
  • Οικονομική διαχείριση των εταιρειών (ως εξωτερικό συνεργάτης) ώστε να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της άρτιας οργάνωσης και διαχείρισης όλων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος